Först förstår vi att det inte är lätt att se på skärmen hur ett golv ser ut!

Därför erbjuder vi Gratis provbitar på nästan alla våra golv.

Gå in på produkten och klicka Beställ varuprov. Direkt till din brevlåda inom 1-2 dagar.

Sen erbjuder vi också rikstäckande golvläggning till fast pris!

Låt ett proffs installera ert nya golv - dessutom till ett fast pris.

Vi erbjuder golvläggning i hela Sverige genom vårt samarbete med Hemfixarna.

Läs mer på vår sida om golvläggning

Lägga korkgolv

I denna guide kommer vi gå igenom hur du ska göra för att lägga ett korkgolv själv.

Korkgolvet är ett underbart golv som både har goda isolerande egenskaper ur ett termiskt- såväl som ett akustiskt perspektiv. Korkens flexibla struktur gör golvet mer dämpande än vanliga golv och således blir det skonsammare för kroppen att gå och stå på. Dessutom är det väldigt slitstarkt.

Vi kommer i denna guide att visa dig hur du lägger ditt nya korkgolv som ett flytande golv.

1. Preparera ditt undergolv

Du börjar med att kontrollera så att det undergolv som du ska lägga det nya korkgolvet på är tillräckligt plant. Finns där höjdskillnader i undergolvet som är större än 3mm per meter så behöver du jämna till ditt undergolv innan du lägger det nya korkgolvet.

2. En eventuell ångspärr innan du lägger ditt nya korkgolv

Beroende på vilket underlag som du ska lägga ditt nya korkgolv på så ska du tänka lite olika.

Med korkgolv behöver du inte lägga någon underlagsfoam då korkbaksidan själv på varje golvbräda fungerar som underlagsfoam. Du kan dock behöva lägga en ångspärr om du exempelvis ska lägga korkgolvet på lättbetong- eller betongbjälklag etc. Nedanför kan du läsa om var du ska ha en ångspärr.

Anmärkning
 • Det finns även produkter som är kombinationsprodukter och fungerar då både som ångspärr samt underlagsfoam.
 • En ångspärr är en åldersbeständig plast och cirka 0,2 mm tjock. Detta är den vanligaste typen av fuktskydd och hindrar transport av vattenånga. Ångspärr används då den relativa fuktigheten i undergolvet överskrider 60%. Observera dock att vid golv på mark, på bjälklag över varmt eller fuktigt utrymme, där värme- eller varmvattenstammar ligger nära golvbeläggningen eller vid golv på golvvärme är rekommendationen att lägga en ångspärr även om den relativa fuktigheten understiger 60 %.
 • En fuktspärr å andra sidan kan vara exempelvis luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller polypropen eller en luftspaltsbildande profilerad plastmatta, cirka 2-10 mm tjock.
  Fuktspärren används normalt i till exempel källarutrymmen eller vid platta på mark, där man kan misstänka tillskjutande fukt eller tidigare har haft problem med fukt. Fuktspärr används på betonggolv där den relativa fuktigheten överstiger 95 %.
Underlag

Lättbetong- och betongbjälklag

Lättbetong- och betongbjälklag ska du alltid isolera mot fukt med en ångspärr. Varje remsa med ångspärr ska överlappas av nästa remsa och ångspärren ska även vikas upp mot väggen för att det ska bli så tätt som möjligt.

 • 200 mm överlapp mellan remsorna
 • 20 mm ska vikas upp mot din vägg

3. Lägg den första raden med golvbrädor

Det har nu blivit dags att lägga den första raden med golvbrädor. Låt korkgolvet först ligga i oöppnade förpackningar i rummet där det ska läggas i 48 timmar innan du sätter igång med att lägga golv.

Sned vagg

Om väggarna inte är helt raka

Är inte väggarna i rummet raka så kan du få såga till den första raden med golvbrädor. Detta gör du enklast genom att rita av väggens konturer på den första raden med golvbrädor. Golvbrädan ska ligga med fjädern in mot rummet.

Det finns flera sätt att rita av utefter väggen. Ett enkelt tillvägagångssätt tycker vi är när man borrar ett hål i en kloss som man sedan stoppar ner en penna i. Därefter drar man med klossen längs med den ojämna väggen och ritar av på den golvbrädan som ska sågas till.

Sticksag

Såga ut golvbrädan

Såga därefter ut i golvbrädan efter de markeringar som du har gjort med en sticksåg. Sågar du med en eldriven såg (vi rekommenderar sticksåg), är det bäst att såga upp och ner, dvs du vänder ovansidan av golvbrädan nedåt när du ska såga.

Sågar du istället med en handsåg, såga från andra hållet, dvs tvärt om.

Kilar

Rörelsefog på 5-10mm

Sätt sedan ut distanser (kilar) mellan den första raden av golvbrädor och väggarna i rummet. Avståndet (rörelsefogen) mellan golv och vägg ska vara 5-10 mm på alla sidor för att golvet ska kunna röra sig beroende på luftfuktighet, temperaturförändringar etc i rummet.

Korkgolvet expanderar något mindre vid fuktförändringar i rummet jämfört med trägolvet så det brukar alltså räcka med en rörelsefog på 5 mm.

Golvbrädan ska ligga med fjädern in mot rummet.

Du ska ha rörelsefog mellan golvet och samtliga väggar samt mellan golv och elementrör, trappor samt trösklar.

Se steg 4 och 5 för hur du ska göra när du sätter ihop golvbrädorna med varandra samt om du behöver kapa en golvbräda för att den ska passa in i den första raden.

4. Sätt ihop golvbrädorna med varandra

Du ska dels sätta ihop golvbrädorna i dess kortsidor såväl som längs långsidorna när du sätter ihop två rader med varandra. För den första raden med golvbrädor kommer du enbart att sätta ihop golvbrädornas kortsidor med varandra.

Klickfogen kan skilja sig något åt mellan olika golv men principen är densamma för alla klickgolv.

 1. Lirka i brädorna i varandra
 2. Vik ner
 3. Tryck till

Bortsett från den första raden med golvbrädor så kommer du både behöva klicka ihop brädornas kortsidor såväl som långsida innan du viker ner brädan och trycker till så att den sitter fast.

Det brukar vara enklast börja med att fästa kortsidorna sedan långsidorna och därefter trycka till.

Klicka planka kortsida

Om du är på den första raden med golvbrädor kommer du enbart klicka i brädornas kortsidor i varandra.

Klicka planka langsida

Därefter blir det både kortsidor och långsidor

Klicka ner planka

När både kort- och långsida har fästs i varandra avsluta med att vika ner och trycka till golvbrädan.

5. Kapa golvbrädor

Alla rum är olika stora och det är sällan som du kan lägga ett golv utan att behöva kapa till längden på dina golvbrädor. Så här gör du för att kapa dina golvbrädor.

Fortsätt sedan på detta sätt, rad för rad tills du kommer till den sista raden av golvbrädor.

Lagga textilplatta 1

Mät (och glöm inte bort rörelsefogen)

Det finns några olika sätt att mäta ut när du ska kapa en golvbräda.

 1. Mät med måttbandet noga hur långt det är mellan den senaste golvbrädan och väggen. Dra sedan bort 5-10 mm för att ta hänsyn till rörelsefogen när du kapar golvbrädan.
 2. Lägg ut den golvbräda som du ska kapa bredvid den senaste brädan, in mot väggen. Markera sedan på den golvbräda som du ska kapa med en penna. Glöm inte bort rörelsefogen på 5-10mm.
Sticksag

Såga

Såga sedan ut efter den markering som du har gjort på golvbrädan. Kom ihåg att använder du en elsåg så som en sticksåg, vänd på golvbrädan och såga den med ovansidan nedåt. Använder du en handsåg, gör tvärt om och såga med ovansidan uppåt.

6. Hur du ska lägga dina skarvar

En tumregel brukar vara att minst ha ett 40 cm långt avstånd mellan skarvarna på två olika rader. Spara alla spillbitar som kan vara användbara vid senare tillfälle i processen.

GRON BOCK SKARV

Var femte rad får vara lik

Ingen skarv får hamna i linje med en annan skarv sålänge det inte har gått fem rader mellan. I den första metoden placeras skarvarna slumpmässigt över golvytan för att på så sätt bli så osynliga som möjligt.

GRON BOCK SKARV MONSTER

Skarvarna följer ett mönster

I det andra sättet att placera skarvarna har man följt ett visst mönster som upprepar sig. När man kapar den sista golvbrädan på varje rad och den inte är kortare än 30 cm så har man använt sig av denna som startbräda i nästkommande rad.

7. Den sista raden med golvbrädor

När du har lagt den näst sista raden med golvbrädor har det blivit dags att förbereda för att lägga in den sista raden med golvbrädor. Eftersom att denna rad kommer att ligga längst mot väggen (+ rörelsefog) så är det inte alltid som denna rad blir lika bred som de andra raderna.

Tips

Jobba golvbräda för golvbräda med den sista raden när du ritar ut var du ska kapa och tänk på hur not och fjäder ligger. Till sist, glöm inte bort att ta med de 10 millimetrarna för rörelsefogen innan du sågar.

Gör såhär för att måtta in den sista raden med golvbrädor

 1. Lägg en golvbräda (bräda Y) rakt ovanför golvbrädan i den sista raden (Z) med ovansidan nedåt, dvs ovansidan ner mot golvet.
 2. Lägg en tredje golvbräda (X) ovanpå bräda Y.
 3. Tryck in golvbräda X helt mot väggen.
 4. Rita på golvbräda Y's undersida med en penna som tar stöd mot kanten mot golvbräda X. Glöm inte bort att ta med 5-10 mm för rörelsefogen.
 5. Såga ut efter markeringen som du har gjort på golvbräda Y. Det är golvbräda Y som ska användas till den sista golvraden i rummet.

Avsluta till sist din golvläggning genom att sätta dit golvlister, rörmanschetter och eventuella trösklar som du har tagit bort.

Sista golvbradan

Fördjupade kunskaper

I avsnittet fördjupade kunskaper kan du ta del av våra tips när det kommer till att lägga korkgolv.

Lägga golv vid elementrör

När du kommer till elementrör som går ner i ditt golv så behöver du såga ut för dessa i din golvbräda.

 1. Lägg ut golvbrädan bredvid elementröret med ett avstånd på 5-10mm (rörelsefogen) från väggen.
 2. Markera ut var rören ska gå ner i brädan. Lägg på 2 ggr rörelsefogen på diametern för det hål som du ska såga ut för elementröret.
 3. Såga ut med en hålsåg eller ett borr för rören.
 4. Såga sedan rakt genom brädan på mitten av de utsågade hålen för att sedan lägga brädan på vardera sida om röret. Sågningen kan se lite olika ut beroende på var elementrören är placerade. Limma därefter ihop de itusågade delarna av golvbrädan runt elementrören. Glöm inte att sätta fast din distanskil mellan golvbräda och vägg bakom elementrören.

Lägga golv vid dörrkarm

När du kommer till dörren i din golvläggning så kommer du antingen behöva såga ut i dörrkarmen för ditt nya golv alternativt behöver du såga ut i golvet för dörrkarmen. Detta beror på vilket material som dörrkarmen är tillverkad i. Vanligast är trä men om din dörrkarm är i stål så får du kapa till golvbrädan.

Har du en dörrkarm i stål, gör såhär

Skär ut med såg eller multiverktyg för dörrkarmen i den sista golvbrädan som ska ligga närmast dörren. Glöm inte rörelsefogen. Avsluta med att fylla igen skarven mellan dörrkarm och golvbräda med fogmassa.

Har du en dörrkarm i trä, gör såhär

Vanligaste materialet på dörrkarmar är trä och då brukar man istället såga ut i dörrkarmen och sedan passa in golvbrädan i den utsågningen. Vi rekommenderar att du använder ett multiverktyg men har du inte ett sådant till hands går det bra med en vanlig fogsvans.

 1. Lägg en golvbräda med undersidan uppåt på den näst sista golvbrädan som kommer att ligga mot dörren. Du använder den upp och nedvända golvbrädan för att måtta ut hur högt upp du ska såga ut i dörrkarmen.
 2. Med stöd mot den upp och nedvända golvbrädan, såga ut i dörrkarmen för din sista golvbräda. Använd multiverktyg eller fogsvans.

Kom ihåg att det ska vara en rörelsefog på 5-10mm mellan dörrkarm och din sista golvbräda.

Sag for dorrkamm